Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Stanislav Šedina
Anna rod. Štefková
Stanislav Šedina
Marta rod. Hudecová
Stanislav Šedina
Zuzana rod. Šedinová
Dušan Šedina
Anna rod. Nováková
Tomáš Šedina
Renáta rod. Maringová
Matúš Šedina
Dušan Šedina
THE END