Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Veronika rod. Hagarová
(*11.10.1911)
Anton Štefke
Mária rod. Štefková
Jaroslav Kajan
Ľubomíra rod. Kajanová
Jozef Mozol
X rod. Mozolová
Ladislav Štefke
THE END