Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Vincent Mikuláš
(*21.2.1909)
Paulína rod. Štefková
Mária rod. Mikulášová
Irena rod. Mikulášová
Štefan Kobida
Beáta rod. Kobidová
X Kobida
X Kobida
THE END