Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ladislav Bracho
Ernestína rod. Štefková
Ladislav Bracho
Marta rod. Luknárová
Ladislav Bracho
Henrieta rod. Brachová
Ján Bracho
Zita rod. Habdáková
Ján Bracho
Tomáš Bracho
THE END