Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marta rod. Luknárová
Ladislav Bracho
Ladislav Bracho
Henrieta rod. Brachová
THE END