Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ladislav Bracho
Ladislav Bracho
Ernestína rod. Štefková
Ján Štefke
(*1911)
Štefan Štefke
(*17.8.1876-†14.3.1952)
Juraj Štefke
(kr. 7.9.1850-†11.1.1888)
Magdaléna rod. Hagarová
(*12.6.1856)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 17.11.1873
Mária rod. Niková
(*30.8.1882-†16.9.1918)
Juraj Niko
(*18.1.1856)
Ján Niko
(okolo 1812-†29.3.1872)
Adam Niko
(asi 1789-†10.3.1874)
Anna rod. Dúcka
(okolo 1790-†1.1.1865)
svadba: asi 1810
Anna rod. Haluzová
(asi 1821-†21.11.1890)
svadba: 5.6.1848
Mária rod. Dúcka
(*15.1.1858-†1906)
svadba: 13.11.1876
svadba: 18.11.1901
Hedviga rod. Kajanová
(*1913)
Marta rod. Luknárová
Henrieta rod. Brachová
THE END