Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Zita rod. Habdáková
Ján Bracho
Ján Bracho
Tomáš Bracho
THE END