Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Július Kučerka
Emília rod. Štefková
Tatiana rod. Kučerková
Miloš Dunajský
Miloš Dunajský
Soňa rod. Dunajská
Tatiana rod. Dunajská
Július Kučerka
Michaela rod. Šišková
Stanislav Kučerka
Michaela rod. Kučerková
Branislav Kučerka
Lenka rod. Apolenová
Tomáš Kučerka
Hana rod. Kučerková
THE END