Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Miloš Dunajský
Tatiana rod. Kučerková
Miloš Dunajský
Soňa rod. Dunajská
Tatiana rod. Dunajská
THE END