Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Sitárová
(†19.4.1957)
Štefan Štefke
(*17.8.1876-†14.3.1952)
Veronika rod. Štefková
Jozef Vlnka
Mária rod. Vlnková
Dušan Janega
Ivan Janega
Dušan Janega
Mária rod. Janegová
X Mondok
Peter Janega
Bohumila rod. Mokráňová
Petra rod. Janegová
Anna rod. Vlnková
Zdenek Bartek
Zdenka rod. Barteková
Ján Miksa
Mário Bartek
Bernardína rod. Štefková
František Kajan
Mária rod. Kajanová
František Jandák
Július Kajan
Marta rod. Lobotková
THE END