Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

XXX
Mária rod. Sitárová
Lena rod. X
THE END