Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Vlnka
Veronika rod. Štefková
Mária rod. Vlnková
Dušan Janega
Ivan Janega
Dušan Janega
Mária rod. Janegová
X Mondok
Peter Janega
Bohumila rod. Mokráňová
Petra rod. Janegová
Anna rod. Vlnková
Zdenek Bartek
Zdenka rod. Barteková
Ján Miksa
Mário Bartek
THE END