Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Zdenek Bartek
Anna rod. Vlnková
Zdenka rod. Barteková
Ján Miksa
Mário Bartek
THE END