Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Andrej Konár
Veronika rod. Filová
Jozef Konár
Terézia Konárová
X Konár
Zdenka rod. Konárová
Miroslav Konár
THE END