Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

X Gavalda
Elena rod. Filová
Peter Gavalda
Marianna rod. Janušková
Zuzana rod. Gavaldová
Lukáš Gavalda
X rod. Gavaldová
THE END