Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

František Šarina
(*2.10.1879-†13.7.1951)
Paulína rod. Haluzová
(*7.8.1891)
Ján Haluza
(*31.1.1857)
Zuzana rod. Hagarová
(*11.8.1865)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 4.1.1882
svadba: 26.11.1910
Viktória rod. Šarinová
Ľudovít Špánik
(*10.1.1910)
Jozef Špánik
Jana rod. Kozlová
Jozef Špánik
Oľga rod. Špániková
Štefan Baláž
Miroslav Baláž
Mária rod. Kajanová
Štefan Baláž
Alena rod. Balážová
X Pikna
Vladimír Baláž
Miloš Baláž
Igor Baláž
Ján Špánik
Margita rod. Chlpeková
Anna rod. Špániková
Július Mokráň
Magdaléna rod. Mokráňová
Peter Kalaba
Peter Kalaba
Paula rod. Kalabová
Bohumila rod. Mokráňová
Peter Janega
Petra rod. Janegová
Július Mokráň
Ján Špánik
THE END