Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ľudovít Špánik
(*10.1.1910)
Viktória rod. Šarinová
Jozef Špánik
Jana rod. Kozlová
Jozef Špánik
Oľga rod. Špániková
Štefan Baláž
Miroslav Baláž
Mária rod. Kajanová
Štefan Baláž
Alena rod. Balážová
X Pikna
Vladimír Baláž
Miloš Baláž
Igor Baláž
Ján Špánik
Margita rod. Chlpeková
Anna rod. Špániková
Július Mokráň
Magdaléna rod. Mokráňová
Peter Kalaba
Peter Kalaba
Paula rod. Kalabová
Bohumila rod. Mokráňová
Peter Janega
Petra rod. Janegová
Július Mokráň
Ján Špánik
THE END