Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jana rod. Kozlová
Jozef Špánik
Jozef Špánik
THE END