Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefan Baláž
Oľga rod. Špániková
Miroslav Baláž
Mária rod. Kajanová
Štefan Baláž
Alena rod. Balážová
X Pikna
Vladimír Baláž
Miloš Baláž
Igor Baláž
THE END