Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Margita rod. Chlpeková
Ján Špánik
Anna rod. Špániková
Július Mokráň
Magdaléna rod. Mokráňová
Peter Kalaba
Peter Kalaba
Paula rod. Kalabová
Bohumila rod. Mokráňová
Peter Janega
Petra rod. Janegová
Július Mokráň
Ján Špánik
THE END