Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Július Mokráň
Anna rod. Špániková
Magdaléna rod. Mokráňová
Peter Kalaba
Peter Kalaba
Paula rod. Kalabová
Bohumila rod. Mokráňová
Peter Janega
Petra rod. Janegová
Július Mokráň
THE END