Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jaroslava rod. Božiková
Miroslav Zajac
X Zajac
X Zajac
THE END