Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Peter Porubčan
Berta rod. Šarinová
Jozef Porubčan
Milan Porubčan
Marta rod. Koreňová
Rastislav Porubčan
Zuzana rod. Beňová
Juraj Porubčan
Jana rod. Vachová
Marta rod. Porubčanová
Juraj Guniš
Patrik Guniš
THE END