Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marta rod. Koreňová
Milan Porubčan
Rastislav Porubčan
Zuzana rod. Beňová
Juraj Porubčan
Jana rod. Vachová
Marta rod. Porubčanová
Juraj Guniš
Patrik Guniš
THE END