Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

František Šarina
(*2.10.1879-†13.7.1951)
Paulína rod. Haluzová
(*7.8.1891)
Ján Haluza
(*31.1.1857)
Zuzana rod. Hagarová
(*11.8.1865)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 4.1.1882
svadba: 26.11.1910
Ján Šarina
Mária rod. Zajacová
Miroslav Šarina
Emília rod. Darmová
Iveta rod. Šarinová
X Grznár
Nikola rod. Grznárová
Miroslav Šarina
Mária rod. Tarabová
Kristína rod. Šarinová
Barbora rod. Šarinová
Pavol Šarina
Mária Šarinová
Peter Šarina
Jana rod. Šarinová
Emília rod. Šarinová
Ján Darmo
Jana rod. Darmová
Slavomír Maringa
Patrik Maringa
Slávka rod. Maringová
Laura rod. Maringová
Peter Darmo
Jana rod. Káčerová
Dominik Darmo
Mário Darmo
Eliška rod. Darmová
Nina rod. Darmová
Božena rod. Šarinová
Milan Lobotka
Bohslava rod. Lobotková
Ľuboš Filo
Filip Filo
X rod. Filová
Anna rod. Šarinová
Rudolf Futroš
Peter Futroš
Pavol Futroš
Marek Futroš
Rudolf Futroš
THE END