Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Zajacová
Ján Šarina
Miroslav Šarina
Emília rod. Darmová
Iveta rod. Šarinová
X Grznár
Nikola rod. Grznárová
Miroslav Šarina
Mária rod. Tarabová
Kristína rod. Šarinová
Barbora rod. Šarinová
Pavol Šarina
Mária Šarinová
Peter Šarina
Jana rod. Šarinová
Emília rod. Šarinová
Ján Darmo
Jana rod. Darmová
Slavomír Maringa
Patrik Maringa
Slávka rod. Maringová
Laura rod. Maringová
Peter Darmo
Jana rod. Káčerová
Dominik Darmo
Mário Darmo
Eliška rod. Darmová
Nina rod. Darmová
Božena rod. Šarinová
Milan Lobotka
Bohslava rod. Lobotková
Ľuboš Filo
Filip Filo
X rod. Filová
Anna rod. Šarinová
Rudolf Futroš
Peter Futroš
Pavol Futroš
Marek Futroš
Rudolf Futroš
THE END