Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Emília rod. Darmová
Miroslav Šarina
Iveta rod. Šarinová
X Grznár
Nikola rod. Grznárová
Miroslav Šarina
Mária rod. Tarabová
Kristína rod. Šarinová
Barbora rod. Šarinová
THE END