Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Tarabová
Miroslav Šarina
Kristína rod. Šarinová
Barbora rod. Šarinová
THE END