Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária Šarinová
Pavol Šarina
Peter Šarina
Jana rod. Šarinová
THE END