Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Darmo
Emília rod. Šarinová
Jana rod. Darmová
Slavomír Maringa
Patrik Maringa
Slávka rod. Maringová
Laura rod. Maringová
Peter Darmo
Jana rod. Káčerová
Dominik Darmo
Mário Darmo
Eliška rod. Darmová
Nina rod. Darmová
THE END