Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Slavomír Maringa
Jana rod. Darmová
Patrik Maringa
Slávka rod. Maringová
Laura rod. Maringová
THE END