Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Imrich Kišac
Veronika rod. Šarinová
Eva rod. Kišacová
Jaroslav X
Karol Kišac
Emília rod. Janušková
Karol Kišac
XXX
X rod. Kišacová
Peter Kišac
Vladimír Kišac
Veronika rod. Janušková
Vladimír Kišac
Branislav Kišac
Katarína rod. Géciová
X Kišac
Dagmara rod. Kišacová
XXX
Marlon Kisac
XXX
Daniela rod. Kišacová
Rudolf Slovák
THE END