Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Rudolf Slovák
Daniela rod. Kišacová
THE END