Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Emília rod. Janušková
Karol Kišac
Karol Kišac
XXX
X rod. Kišacová
Peter Kišac
THE END