Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Miksová
Marián Kozáček
Ines rod. Kozáčková
Monika rod. Kozáčková
THE END