Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Veronika rod. Janušková
Vladimír Kišac
Vladimír Kišac
Branislav Kišac
Katarína rod. Géciová
X Kišac
Dagmara rod. Kišacová
XXX
Marlon Kisac
XXX
THE END