Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Miroslav Majling
Terézia rod. Bucková
Zuzana rod. Majlingová
Martin Leškanič
Šimon Leškanič
Miroslava rod. Majlingová
Miroslav Majling
Mária rod. Hricková
Michaela rod. Majlingová
THE END