Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marián Balažovič
Alžbeta rod. Bucková
Marián Balažovič
Katarína rod. Ertlová
Dalibor Balažovič
Igor Balažovič
Adriana rod. Kyselicová
Dominik Balažovič
THE END