Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Milan Urban
Mária rod. Kozáčková
Martin Urban
Sára rod. Urbanová
Oliver Jozef Urban
THE END