Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Martin Leškanič
Zuzana rod. Majlingová
Šimon Leškanič
THE END