Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Juraj Guniš
Marta rod. Porubčanová
Patrik Guniš
THE END