Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Lýdia Vlnková
Stanislav Vlnka
Stanislav Vlnka
Radka Vlnková
Simona rod. Vlnková
Katarína rod. Vlnková
THE END