Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Radka Vlnková
Stanislav Vlnka
Simona rod. Vlnková
THE END