Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Hana Raušová
Miroslav Rauš
Miroslav Rauš
THE END