Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Kalabová
Rudolf Mondok
Vlasta rod. Mondoková
Emil Darmo
Marianna rod. Darmová
Peter Kotvas
Marek Kotvas
Tatiana rod. Darmová
Andrea rod. Darmová
Štefánia rod. Mondoková
Ján Maršinský
Ján Maršinský
Zoja rod. Maršinská
Michal Maršinský
Milan Mondok
Daniela rod. Chmelárová
Juraj Mondok
Marek Mondok
Milan Mondok
Rudolf Mondok
Jarmila rod. Galková
Adam Mondok
Silvester Mondok
THE END