Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Emil Darmo
Vlasta rod. Mondoková
Marianna rod. Darmová
Peter Kotvas
Marek Kotvas
Tatiana rod. Darmová
Andrea rod. Darmová
THE END