Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Peter Kotvas
Marianna rod. Darmová
Marek Kotvas
THE END