Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Maršinský
Štefánia rod. Mondoková
Ján Maršinský
Zoja rod. Maršinská
Michal Maršinský
THE END