Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Daniela rod. Chmelárová
Milan Mondok
Juraj Mondok
Marek Mondok
Milan Mondok
THE END