Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Hederová
(*25.1.1895)
Michal Mondok
(*5.9.1890-†1929)
Emil Mondok
Štefánia rod. Valentová
František Mondok
Ľudmila rod. Miková
Michal Mondok
Milan Mondok
Margita rod. Zubková
Andrea rod. Mondoková
Milan Mondok
THE END